Volg VV Moordrecht op Facebook!!

Op zaterdagmiddag 13 mei jl. heeft het hieronder beschreven incident plaatsgevonden.

Het incident heeft er toe geleid dat het bestuur per direct het lidmaatschap van een speler heeft opgezegd en is tevens mede gedeeld dat speler en ouders/verzorgers niet langer welkom zijn op het sportcomplex van de VV Moordrecht.

Een maatregel die wij als bestuur liever niet willen nemen....

Een speler heeft zich in de kleedkamer misdragen door beledigingen en verwensingen richting medespelers. De leider van het team heeft de speler in kwestie vervolgens laten weten geen prijs te stellen op het getoonde gedrag en heeft de speler terecht uitgesloten voor de tweede helft van de wedstrijd.

Agressief gedrag

De speler is naar huis gegaan en is even later met ouders/verzorgers teruggekomen op het sportcomplex van VVM. De ouders/verzorgers wilde de leider spreken maar niet op de manier die fatsoenlijke mensen voor ogen hebben. Op het veld hebben de ouders/verzorgers zich zeer agressief gedragen (ernstig beledigd en bedreigd) tegenover de leiders, bestuurs- en kaderleden. Na meerdere malen de ouders/verzorgers te hebben laten weten dat het gedrag niet gewenst is en getolereerd wordt, is men verzocht het voetbalcomplex te verlaten. Tevens werd publiekelijk het bestuur ronduit belachelijk gemaakt en de integriteit in twijfel getrokken. Na meerdere malen het verzoek om het complex te verlaten te hebben negerd, heeft een bestuurslid de politie gebeld voor ondersteuning. Onder leiding van de politieagent heeft er een lang gesprek plaatsgevonden. Maar van enige spijt van de bedreigingen en beledigingen richting onze leiders en bestuurs- en kaderleden was geen sprake.

Bovenstaande gebeurtenis heeft een behoorlijke impact gehad op de betrokken spelers, leiders, bestuurs- en kaderleden. De speler in kwestie en de ouders/verzorger van de speler hebben de regels van onze gedragscode en Normen & Waarden beleid ernstig overtreden.

Lidmaatschap opgezegd

Op basis van bovenstaande heeft het bestuur van Voetbalvereniging Moordrecht per direct het lidmaatschap van de speler opgezegd en is mede gedeeld dat speler en ouders/verzorgers niet langer welkom zijn op het sportcomplex van de VV Moordrecht.

Een maatregel die wij als bestuur liever niet willen nemen, maar in dit geval onoverkomelijk was. Wij hopen dan ook dat dit soort incidenten in de toekomst niet meer zullen voorkomen. Laten we er met zijn allen; speler, ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, trainers, leiders en bestuurs- en kaderleden, er voor zorgen dat we in goede harmonie en respect voor elkaar deze mooie sport op ons sportcomplex, maar ook daar buiten, kunnen blijven beoefenen.

Namens het bestuur: Louis van Loon